Aktiviteter

Sep 26
26 September 2018

Stora datamängder – Stora förändringar [Läs mer]

Okt 23
23 Oktober 2018

Invigningen av ny lasercell – en nationell testbädd för fogning [Läs mer]

Okt 24
24 Oktober 2018 - 25 Oktober 2018

Utställare och Sponsorskap SLD2018 [Läs mer]

Okt 24
24 Oktober 2018

Seminar – Manufacturing and Infrastructure in Mexico. [Läs mer]

Okt 24
24 Oktober 2018 - 25 Oktober 2018

SLD2018 – The Industry in Transformation [Läs mer]

Nov 13
13 November 2018 - 16 November 2018

Elmia Subcontractor 2018 [Läs mer]