Feb 02
02 Februari 2018

Seminarie FFI

FFI (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation)

Staten satsar drygt 400 MSEK årligen i bidrag i olika projekt. Projektomfattningen är över 1 miljard per år. Hur kan du som leverantör av produkter och tjänster utnyttja detta. FFI är öppen för alla företag att ansöka, eftersom man har sett att idéer från företag inom andra branscher även kan vara intressanta för fordonsindustrin och stärka den. Drygt 400 företag har hittills utnyttjat detta. Vi vill informera om FFI-programmet och presentera möjligheterna för er att söka medel och om hur FKG kan ge support till företag som vill ansöka. Vi vill att leverantörernas deltagande skall öka.

-IUC Syd startar upp projektet CAR (Creating Automotive Renewal). Inom projektet kommer vi i samarbete med kommuner, företag, universitet och forskningsinstitut att bygga upp konkurrenskraftiga elfordonssystem.

IUC Syd driver projekten Indigo och SMART Innovation, där företag erbjuds stöd inom digitalisering och automation. Deltagande företag får stöd för att ta nästa steg i sin utveckling inom dessa områden.

När: Fredagen den 2 februari 08.00-11.00 (Registrering och kaffe 08.00. Seminariet börjar 08.30.)

Var: MINC, Anckargripstagan 3, Malmö.

Seminariet är kostnadsfritt!

Anmälan: ingela.bogren@iucsyd.se senast 26 januari.

Ev. frågor besvaras av leif.ohlsson@fkg.se 0705 834 333 och mats.larsson@iucsyd.se 073 355 24 11

För mer info och anmälan – se bif inbjudan nedan!

Tid: 08.00-11.00

Program