Apr 16
16 April 2019 - 16 April 2019

420 milj / årligen i statlig medfinansiering inom FFI – Information den 16 april i Borås

IUC Sjuhärad, Fordonskomponentgruppen FKG och RISE – bjuder in till ett information
gällande satsningar inom FFI – Fordonsstrategisk Forskning och Innovation och hur företag kan ta del av dessa medel. Staten satsar drygt 400 MSEK årligen i olika projekt. Projektomfattningen är över 1 miljard per år. Hittills har över 500 olika företag deltagit.

Se Inbjudan + Program för mer information!

Inbjudan + Program