Apr 10
10 April 2019 - 11 April 2019

Automotive Strategy Seminar

Automotive Strategy Seminar – Electrification Drives the Future

För första gången arrangerar FKG seminariet tillsammans med BIL Sweden! Men upplägget är det samma! Middag kvällen före och heldagskonferens dag 2. Läs mer in inbjudan nedan. Frågor? Kontakta info@fkg.se

Vår mobilitet och våra transportsystem står inför ett paradigmskifte med ny teknik och nya affärsmodeller drivna av krav på hållbarhet och anpassning till en ökad urbanisering.
VILKA KONSEKVENSER KOMMER detta att ha för fordonsindustrin och hur kan man rusta sig, skapa framtida konkurrenskraft, för att vara med när marknaden ritas om och när affärsförutsättningarna förändras.

På FKG:s och Bil Swedens gemensamma strategiseminarium kommer vi att belysa industriella konsekvenser, i dag och i morgon, av en ökad elektrifiering.

                        

Tid: Middag 18:30 den 10/4, Konferens 8:30-16:15 den 11/4

Inbjudan Program