Maj 30
30 Maj 2018

DIgitalisering är mer än teknik – Digilean

Är du redo att komma igång med digitaliseringsarbetet? Men vet inte var du ska börja? Känner du att köpa in teknik är att börja i fel ände? Vill du veta vad andra gör och samtidigt få expertstöd för att komma igång med det praktiska arbetet? Då har vi programmet för dig.

MITC har tillsammans med Produktionslyftet drivit ett antal digitaliseringsprogram sedan 2016 och vi har sett vikten av att lägga en god grund för förändring innan företag hoppar rakt in i tekniken. Det gör vi genom att skapa ledningens driv, medarbetarnas engagemang och en bra förståelse för verksamhetens behov.

Mer info finns i inbjudan nedan

Välkommen

Träff 1: 30 maj 2018 – Digitaliseringens utmaningar och möjligheter samt behovet av förändringsförmåga En omvärldsanalys presenteras med tonvikt på digitalisering. Vi kommer också gå igenom vad som krävs för förnyelse i grunden och presentera metoder för detta med Lean som grund

Träff 2: 19 juni 2018 – Inspirations- och studiebesök Vi kommer att besöka ett företag som tidigare genomfört liknande program, det finns många inspirerande exempel i vårt nätverk. Här får du chans att se vad som är möjligt, men också vad som krävs.

Träff 3: 28 augusti 2018 – Utmaningar och ambitioner Utgående från företagets viktigaste intressenter (kunderna, medarbetarna, ägarna och det omgivande samhället) kommer ni att identifiera vad som är viktigast för att kunna vara ett välmående företag i framtiden. Ett frivilligt företag i gruppen är värd för träffen och används som exempel. Företagen i nätverket förväntas sedan fördjupa analysen ”hemma”.

Träff 4: 18 september 2018 – Nuläge med kartläggning En flödesorienterad kartläggning tar fram en ögonblicksbild av hur det ser ut just nu, vilket sällan är som vi tror det ska vara. Även här används ett frivilligt företag som värd för träffen, varefter alla gör motsvarande på hemmafronten.

Träff 5: 9 oktober 2018 – Presentation av strategier och pilotprojekt Med hjälp av era nya kunskaper och de verktyg vi gått igenom kommer ni att utarbeta en motiverad målsättning för ert företag och identifiera ett pilotprojekt inom digitalisering som ett nästa steg att arbeta vidare med. Vid träffen kommer alla att presentera detta för övriga och få en återkoppling. Efter Träff 5 arbetar ni vidare under hösten med era pilotprojekt med digitaliseringsfokus och stöd från oss i form av coachning där ni bäst behöver det.

Vid Träff 6-8 kommer ni utbyta erfarenheter med varandra kring arbetet och också få kunskapstillförsel med fokus på digitalisering utifrån de frågeställningar som är aktuella för er. Ni kommer även arbeta vidare med den långsiktiga digitaliseringsstrategin för er verksamhet och hur den kopplar till företagets övergripande strategiarbete. Detta som ett avstamp för er fortsatta resa.

Anmälan: Intresseanmälan görs till anna.bird@mdh.se

Generell information: Anna Bird · MDH/MITC 0736-62 06 54 · anna.bird@mdh.se

Information om innehållet: Niklas Olsson · MITC · 070-323 22 10 niklas.olsson@mitc.nu

Birgitta Öjmertz · Swerea IVF/Produktionslyftet 070-780 61 52 · birgitta.ojmertz@swerea.se

 

Tid: heldag

Inbjudan