Okt 25
25 Oktober 2017 - 10 Januari 2018

Digitalisering inom fordonsindustrin

Digitalisering kan rätt nyttjad ge både stora besparingar och nya intäktsmöjligheter. Vi visar hur.

Vad innebär digitaliseringen inom fordonsindustrin idag och hur kan du som leverantör tänka och agera för att inte bara följa strömmen? Stora möjligheter finns men även utmaningar, inte minst säkerhetsmässiga, denna kurs inspirerar dig till att agera smart och i tid.

Kursupplägg

Dag 1, onsdag den 25 oktober, 09.00-16.00, Mölndal (Swerea IVF)
Megatrender inom fordonsindustrin (ca 1 h)
Introduktion till innovationssystemet (ca 1 h)
Gruppdiskussion kring hur teknikutvecklingsbehov fångas i företagen (ca 1 h)
Digitalisering i Sverige och i fordonsindustrin – en överblick (ca 2,5 h)
Introduktion till deltagarnas hemuppgifter (ca 0,5 h)

Dag 2, torsdag den 16 november, 09.00-16.00, Mölndal (Swerea IVF)
Fördjupning om några pågående och avslutade projekt inom digitalisering – Gästföreläsare/forskare( ca 3 h)
Hur medverka i och dra nytta av ett forsknings-/innovationsprojekt? (ca 2,5 h)
Deltagarnas hemuppgifter (ca 0,5 h)

Dag 3, onsdag den 10 januari, 09.00-16.00, Lindholmen, Göteborg
Studiebesök på/gästföredrag av företag på temat industriell digitalisering (ca 2,5 h)
Hur tar vi nästa steg? Diskussion utifrån deltagarnas hemuppgifter (ca 3,5 h)

Kontaktpersoner och kursteam:
Per-Johan Wahlborg, Swerea IVF. Ämnesområde: Industriell digitalisering
per-johan.wahlborg@swerea.se

Peter Bryntesson, FKG. Ämnesområde: Teknikutveckling i fordonsindustrin
peter.bryntesson@fkg.se

Kalle Persson, Swerea IVF. Ämnesområde: Förändringsledning
kalle.persson@swerea.se

ANMÄLAN via Swerea, se hemsidans länk eller att klicka HÄR

Tid: Kursen ges under tre dagar 25/10, 16/11 samt 10/1 2018. Kurstid alltid 0900 - 1600