Sep 04
04 September 2018

Digitaliseringskurs – ur ett kvinnligt perspektiv

Digitalisering kan rätt nyttjad ge både stora besparingar och nya intäktsmöjligheter. Vi visar hur.
Vad innebär digitaliseringen inom fordonsindustrin idag och hur kan du som leverantör tänka och agera för att inte bara följa strömmen? Stora möjligheter finns men även utmaningar, inte minst säkerhetsmässiga, denna kurs inspirerar dig till att agera smart och i tid.

Kursen riktar sig till er kvinnliga ledare som leder företagens teknikutvecklingsprocess. Den baseras på aktuella forskningsresultat och visar på det stöd som innovationssystemet kan erbjuda.
Kursen hålls under två dagar i samband med nätverkets resa till Tyskland. Kursen innehåller en introduktion till området och fordonsindustrins megatrender samt ett svenskt perspektiv på Industri 4.0. Vi kommer också att belysa möjligheterna att dra nytta av testbäddar och demonstrationsmiljöer i Sverige och att delta i forskningsprojekt kopplade till digitalisering i producerande företag. Vid träffarna förs gruppdiskussioner utifrån företagens egna verksamheter och insikter och frågeställningar från Tysklandsresan och det svenska perspektivet på Industri 4.0. Arbetet med att identifiera nästkommande steg i utvecklingen hos era företag kommer också att tas upp.

Välkommen till Swerea IVF i Mölndal

Anmäl dig redan idag till kurstillfälle 1 på info@fkg.se

Kurstillfälle 2 – en Digitaliseringsresa till Stuttgart i Tyskland – 11-13 september, läs mer HÄR 

Kurstillfälle 3 – 27 september hos Swerea IVF i Mölndal

Läs mer i inbjuda/program nedan

Tid: 10-16

Inbjudan/Program