Jan 30
30 Januari 2019

Seminarium i Södertälje – FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

Välkommen på seminarium i Södertälje – FFI – Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

Statens satsar drygt 400 MSEK – stora möjligheter för många företag 

Information ges om FFI – Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, programmets syfte och mål och om hur företag kan ta del av dessa medel. Satsningen från staten är drygt 400 MSEK årligen med en total projektomfattning av över 1 miljard per år.

Hittills har nästan 500 företag deltagit i FFI.  Information ges också om vilket stöd FKG – Fordonskomponentgruppen ger för att lotsa företag genom regelverk och ansökningsprocessen.

FFI öppet för företag från olika branscher

Olika typer av företag är välkomna att söka, till exempel underleverantörer, tjänste-, logistik- och transportföretag, konsultföretag, IT-företag och producerande företag i olika branscher eftersom erfarenheten visar att idéer från företag inom andra branscher även kan vara intressanta för fordonsindustrin och stärka den.

 Olika delprogram inom FFI är

  • Energi och miljö
  • Trafiksäkerhet och automatiserade fordon
  • Elektronik, mjukvara och kommunikation
  • Hållbar produktion
  • Effektiva och uppkopplade transportsystem

Medverkande

KURT MYHR                                                                                                                                                        Senior Advisor FKG Fordonskomponentgruppen AB

LEIF OHLSSON                                                                                                                                                   Senior Advisor FKG Fordonskomponentgruppen AB

Kontaktperson

Leif Ohlsson leif.ohlsson@fkg.se

Målgrupp

Leverantörsföretag, tjänste-, logistik- och transportföretag, konsultföretag, IT-företag även utanför den traditionella fordonsindustrin och även akademin och institut

Seminariet genomförs i samband med Södertälje Science Week

Anmäl dig till info@fkg.se

Tid: 9:00-12:00