Apr 19
19 April 2018

informationsmöte om FFI- Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

 

Inbjudan till informationsmöte om FFI- Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

Välkommen till Sandbacka Science Park i Sandviken på informationsmöte om FFI och Fordonskomponentgruppen (FKG). Vi kommer även att informera om aktuell utveckling inom projekt Elväg E16 och vad som är på gång inom utsläppsfria transporter i mellansveriges logistiknav.

Torsdag 19 april, kl. 10:00 – 15:00
Sandbacka Science Park, Spångvägen 10 Sandviken
Medverkar är Leif Ohlsson / Kurt Myhr– FKG, Magnus Ernström – Region Gävleborg, Anders Lundell – Sandvikens Kommun

Satsningen: Staten satsar drygt 400 MSEK årligen i bidrag i olika projekt.
Projektomfattningen är över 1 miljard per år. Hittills har nästan 500 företag deltagit i FFI. Vi går igenom programmets syfte och mål, samt det stöd FKG erbjuder för att lotsa företag genom regelverk och ansökningsprocessen.

Målgrupp: Seminariet är öppet för olika typer av företag t ex producerande företag i olika branscher, underleverantörer eller produktägare, tjänste-, logistik- och transportföretag, konsult- och IT-företag. FFI är öppen för alla företag att ansöka, eftersom man har sett att idéer från företag inom andra branscher även kan vara intressanta för fordonsindustrin och stärka den.

För anmälan och mer information se www.sandbackapark.com
Eventuella frågor besvaras av leif.ohlsson@fkg.se och magnus.ernstrom@regiongavleborg.se

Tid: 10:00-15:00

Inbjudan