Sep 01
01 September 2019 - 30 September 2019

Intresseanmälan Seminarium: Informations- och Cybersäkerhet (OBS Datum ej fastställt!)

I september kommer Energimyndigheten anordna ett seminarium som behandlar Informations- och Cybersäkerhet. En unik möjlighet för er som SME-företag att lära er mer om detta högaktuella ämne!

Svenska små och medelstora företag med sina ofta relativt begränsade resurser kan vara extra utsatta, speciellt då många innehar kvalificerad IP och kunnande. Som ett led i Energimyndighetens främjande av företags internationalisering är det nu en unik möjlighet att erbjuda små- och medelstora företag med energikoppling att få lyssna på ledande expertis inom cybersäkerhet!

För mer info se inbjudan nedan eller kontakta Göran Stegrin: goran.stegrin@energimyndigheten.se