Aug 29
29 Augusti 2018

Jämställdhets Workshop TransMission

Mälardalen är ett globalt centrum för utveckling och tillverkning av fordon, framförallt tunga  fordon, här finns runt 200 leverantörer. Just nu utvecklas drivtekniken snabbt och vi går mot eldrivna fordon. Det skapar nya möjligheter samtidigt som det har stor påverkan på befintliga företag och deras produktion. Parallellt med teknikskiftet i produkterna pågår digitaliseringen. TransMission är ett program bestående av flera projekt i syfte att stötta omställningen genom kompetensförsörjande insatser samt att arbeta med företagsutveckling.

Bakgrunden till Workshopen med tema Jämställdhet:

Det regionalfondsfinansierade projektet TransMission – Mission to transform driveline industry i Mälardalen har i sitt arbete med horisontella kriterier tagit på sig att arrangera en årlig aktivitet. FKG driver arbete med ett kvinnliga ledare och ingenjörer och har för avsikt att genomföra aktiviteter i Stockholm/Mälardalen. 

Vi genomför ett första seminarium tillsammans den 29 augusti. Under workhopen lyfter vi fram två exempel på företag som genomför ett framgångsrikt jämställdhetsarbete där de nått balans mellan kvinnor och män och kan påvisa positiva effekter av det. Målet är att få en balans i deltagande mellan könen.

Prel Agenda Framgångsrikt Jämställdhetsarbete – Balans mellan kvinnor och män är en förutsättning för hållbar tillväxt

09.00 Välkommen

09.03 Camilla Neudorfer på Regionförbundet Sörmland

– Jämställda företag är framgångsrika företag. Fakta och exempel

09.20 Smarteq – Yasemin Heper Mårtensson och Ulrika Johansson

– Om hur företaget ser på jämställdhet och vad det har gett utifrån perspektivet manligt/kvinnligt samt Ålder/erfarenhet.

09.55 Fikapaus

10.10 Ahlsell – Katarina Ahlquist och Lisa Rydberg

– Hur vi arbetar för att ständigt förbättra och behålla ett jämställt arbetsklimat i en mansdominerad bransch.

11.00 Workshop

12.00 -13:00 Avslutande lunch

Välkommen till vår workshop i Eskilstuna –  Mälardalens högskola, Smedjegatan 37 i Eskilstuna.

Anmäl dig HÄR

Tid: 9:00-13:00

Program o anmälan