Apr 02
02 April 2019 - 03 April 2019

Supplier Day Kaluga

Svenska leverantörer är eftertraktade tack vare sitt tekniska kunnande, sin höga kvalitet och leveransprecision.

För mer information – se bifogat program