Apr 02
02 April 2019 - 03 April 2019

Go Global Kaluga

Svenska leverantörer är eftertraktade tack vare sitt tekniska kunnande, sin höga kvalitet och leveransprecision. Detta är en av anledningarna till att Volvo bjuder in till leverantörsevent i Kaluga, där vi utforskar möjligheterna till etablering för dig som leverantör. Alla FKGs medlemmar är varmt välkomna att följa med.

För mer information:

Peter.bryntesson@fkg.se

Gabriella.virdarson@fkg.se