Maj 09
09 Maj 2019

Nätverksträff med Kvinna i Industrin & FKGs nätverk

Välkommen på ytterligare en gemensam träff med Kvinna i Industri och FKGs nätverk ”Kvinnan i Leverantörsindustrin”

Vi samlas, minglar, utbyter erfarenheter och knyter kontakter, denna gång under temat ”Framtidens ledarskap” Hur ser ledarskap i framtidens fordonsindustri ut? Vad innebär Lean Ledarskap och hur får
man ett hållbart ledarskap för systematisk förbättring? Det här är några av de frågor som
står på programmet denna eftermiddag

11.30 – 13.00 Drop-in lunch
13.00 – 13.15 Välkommen och inledning
13.15 – 14.15 Ledarskapet i framtidens fordonsindustri.
• Karolina Wennerblom, Scania
• Magdalena Borgbrant, Scania
14.15 – 14.30 Bensträckare
14.30 – 15.30 Lean Ledarskap och Produktionslyftet
• Johanna Strömgren, KTH MSc Head of Lean Center
• Bengt Savén, Hållbart ledarskap för Systematisk förbättring
15.30 – 16.00 Paneldiskussion om ledarskap
Vi avlutar med mingelfika

Se detaljerat program nedan

Anmäl dig HÄR

Plats: KTH Södertälje |  Kvarnbergagatan 12 |  151 89 Södertälje  |  Sal C1

Tid: 11:30-16:00

Program

Kontakta oss

Namn

E-post

Meddelande