Apr 24
24 April 2018 - 26 April 2018

S.E.E. mässa om produktion, utveckling & digitalisering

Följ med in i framtiden – produktion, utveckling och digitalisering möts på S.E.E. den 24-26 april

Läs mer och anmäl dig – www.see-event

S.E.E. är nordens största mässa för den professionella elektronikindustrin och arrangeras av Branschorganisationen Svensk Elektronik och Stockholmsmässan. Arrangemanget har närmare 140 utställare, närmare 50 programpunkter på tre scener(stora scenen, produktions scenen, Komponent/Test & Mät/Embedded scenen) och hade senast över 4000 besök. Nytt för i år är tre temadagar och där den 24 april fokuserar på fordonsindustrin.

 På S.E.E. visas bla nedanstående produktområden:

 Komponenter
    Test- och mätutrustning
    Produktionsutrustning och material
    Embedded technology
    Mönsterkort
    Elektronikproduktion
    Konstruktions- och utvecklingsverktyg
    Internet of Things
    Optronik
    Displayer
    Kontraktstillverkning
    Underleverantörer
    Mjukvara
    Utbildning
    Forskning & utveckling
    …och mycket annat
 

För mer information om seminarieprogrammet se http://www.see-event.se/program?sc_lang=sv-se

Utställarförteckning: http://www.see-event.se/digitalamontrar?sc_lang=sv-se

Tema Fordonsindustri: http://www.see-event.se/tema_fordonsindustri?sc_lang=sv-se

Tema Innovationer: http://www.see-event.se/tema_innovation?sc_lang=sv-se

Tema Medtech: http://www.see-event.se/tema_medtech?sc_lang=sv-se

Tid: heldagar