Okt 25
25 Oktober 2017

Seminarie om statens satsningar inom FFI

Välkommen på seminarie om statens satsningar inom FFI

400 MSEK finns att nyttja årligen!

Örnsköldsviks Industrigrupp och FKG  inbjuder till information om statens satsningar inom FFI (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation). Staten satsar drygt 400 MSEK årligen i bidrag i olika projekt. Projektomfattningen är över 1 miljard per år.

FFI är öppen för alla företag att ansöka, eftersom man har sett att idéer från företag inom andra branscher även kan vara intressanta för fordonsindustrin och stärka den.

Vi vill informera om FFI-programmet och presentera möjligheterna för er att söka medel och om hur FKG kan ge support till företag som vill ansöka.

Vi vill att leverantörernas deltagande skall öka, hittills har över 400 företag deltagit. Vår förhoppning är att ni skall kunna ta del av de stora belopp som staten satsar för att öka fordons-industrins miljö-säkerhets och konkurrenskraft. FKG är representerade av Kurt Myhr och Leif Ohlsson.

Målgruppen: Det är öppet för olika typer av företag t.ex. produktionsleverantörer från olika branscher, tjänsteföretag, logistik och transportföretag, konsultföretag och IT företag.

Eventuella frågor kontakta leif.ohlsson@fkg.se eller anna.edblad@oviksindustrigrupp.se

När: Onsdagen den 25 oktober kl. 13.00 till ca 15.00

Var: Sjögatan 6, Örnsköldsvik (hos Clavister)

Seminariet är kostnadsfritt

Anmälan till: anna.edblad@oviksindustrigrupp.se senast 16 oktober

Välkommen

 

Tid: 13:00-15:00

program / inbjudan