Okt 24
24 Oktober 2018 - 25 Oktober 2018

SLD2018 – The Industry in Transformation

Missa inte årets höjdpunkt! Stora Leverantörsdagen 2018!

Aldrig tidigare har förändring gått så fort, drivet av digitalisering, miljö och automatisering. Fordonsindustrin i ledning med autonom teknik samtidigt som kunden till tekniken förändras – måste vi äga?

I väntan på Teleportering måste paketet eller kroppen fortsättningsvis på något sätt transporteras i en värld där begränsningarna bara blir snävare – vi har inte obegränsat med utrymme och miljön säger uttryckligen, att nu är det nog!

Årets leverantörsdag skall ge dig inspirationen med att följa med i förändringen – hoppas vi ses 25 oktober i Göteborg

Never before has change gone so fast, driven by digitization, environment and automation. The automotive industry in charge of autonomous technology while changing the customer to technology – must we own? In anticipation of teleporting, the package or body must in any way be transported in a world where restrictions are only getting tighter – we do not have unlimited space and the environment expressly says that it is enough! This year’s supplier’s day will give you the inspiration to keep up with the change – hope to see you October 25 in Gothenburg

SLD2018 – The Industry in Transformation

ANMÄLAN ÄR NU STÄNGD!

VID FRÅGOR ELLER SENA PÅANMÄLNINGAR KONTAKTA GABRIELLA BANEHAG


Lindholmen Science Park

Vid frågor kontakta projektledare gabriella.banehag@fkg.se

Anmälan görs i formuläret nedan!

Klicka på bilden för att se programmet till SLD2018!

 

Tid: från kl. 13 den 24/10 och heldag den 25/10

Talarlista, program o seminarier