Sep 26
26 September 2018

Stora datamängder – Stora förändringar

Att förstå omvärlden och den egna verksamheten har aldrig varit viktigare än nu. Tillgången
på information och data är stor. Olika verktyg i vår omvärld hjälper människor att samla in
information och data från olika källor. Genom att lagra insamlade data på ett systematiskt
sätt kan trender och förhållanden ses. En strukturerad datahantering blir ett allt vanligare
konkurrensmedel för att välja inriktning i produktutveckling, produktion och inköp.

Läs mer i programmet! Anmälan – klicka här!

Tid: 0900 - 16.00 Swerea IVF, Argongatan 30, Mölndal