Sep 29
29 September 2017

Svensk fordonsindustri och Brexit

Välkommen till ett samtal med EU- och handelsminister Ann Linde

Storbritanniens val att lämna EU kommer att få stor påverkan på alla sektorer i Sverige. Fordonsindustribranschen bidrar idag mycket till det ekonomiska utbytet mellan Sverige och Storbritannien. Regeringen är därför intresserad av att höra hur branschen förebereder sig för de kommande förändringarna, och vilka frågor som ses som särskilt viktiga i de kommande förhandlingarna mellan EU och Storbritannien.

Vid seminariet kommer EU- och handelsminister Ann Linde att berätta om regeringens arbete med den pågående förhandlingen om Storbritanniens framtida utträde ur EU och hur den påverkar handeln och EU-samarbetet.

Anmäl dig till FKG genom info@fkg.se och märk mailet med BREXIT

 

Tid: 09:00-11:00 Länsstyrelsens hörsal, Stora Badhusgatan 2B, Göteborg