Mar 15
15 Mars 2019

SVENSK INNOVATION – INTERNATIONELL EXPANSION frukost i Malmö

Business Sweden och Energimyndigheten arrangerar frukostseminarium runtom i Sverige under mars månad för att informera om de olika internationella program som Energimyndigheten erbjuder.
Programmen syftar till att sprida svenska innovationer som kan bidra till minskad energiförbrukning, energieffektivisering, minskad användning av fossila bränslen och ökad användning av förnybar energi. Vi riktar oss sig till små och medelstora företag med ambitioner och resurser för internationell tillväxt och med ett energirelevant, skalbart och lanserat erbjudande.
Genom ett samarbete med Business Sweden erbjuder Energimyndigheten ökad exponering mot internationella investerare och partners. Detta görs i kombination med främjandeinsatser och rådgivning där förhoppningen är att ge energi-innovationer ökad tillgång till kapital och kompetens för att kunna accelerera sin tillväxt i och utanför Sverige.

Läs mer i inbjudan

Tid: 0800 - 1000