Genomförda aktiviteter

Okt 14
14 Oktober 2015 - 15 Oktober 2015

Stora Leverantörsdagen 2015 [Läs mer]

Nov 06
06 November 2015

Seminarie om Statens satsningar inom FFI för fordonsindustrin [Läs mer]

Nov 10
10 November 2015

Robotbaserad Automationskonferens [Läs mer]

Nov 12
12 November 2015

AMERIKADAGEN [Läs mer]

Nov 13
13 November 2015

Frukostseminarie ”Kvinnan i Leverantörsindustrin” [Läs mer]

Dec 02
02 December 2015

The Automotive Industry and the use of aluminium & lightweight materials [Läs mer]

Dec 09
09 December 2015

Studiebesök hos Mercedes-Benz, världens största lastbilstillverkare [Läs mer]

Feb 02
02 Februari 2016

Nätverksträff ”Kvinnan i Leverantörsindustrin” [Läs mer]

Feb 04
04 Februari 2016

Vehicle ICT Arena – Innovation Bazaar. Keynote Speaker – Gregor Gimmy, Head of BMW Start-up Garage [Läs mer]

Feb 12
12 Februari 2016 - 13 Februari 2016

Go Global South Carolina, USA [Läs mer]