Fordonskomponenten

Nordens enda facktidning för fordonsindustrin är Fordonskomponenten – organ för Fordonskomponentgruppen, FKG.

Målgruppen för tidningen är beslutsfattare inom fordonsindustrin. fordonstillverkare och leverantörsföretag inte bara i Sverige och övriga Norden utan även Tyskland, Frankrike, Storbritannien med flera.

Tidningen delas också ut på mässor, seminarier och andra evenemang i branschen och läses av forskare, opinionsbildare och påverkare på universitet och högskolor, myndigheter, olika institut och organisationer, banker och finansinstitut etc.

För media är Fordonskomponenten en unik källa till information om fordonsindustrin. Därför är Fordonskomponenten din nyckel till fordonsindustrins nyckelpersoner!

Ni kan även annonsera på www.fkg.se och i nyhetsbrevet. Kontakta säljaren för mer information.

Utgivare : Fordonskomponentgruppen – FKG

Målgrupp : Beslutsfattare och personal verksamma inom fordonsindustrin, grossister och leverantörer.

Utgivning : 4 nummer per år
Upplaga : 3500 exemplar (TS-kontrollerad)
Räckvidd : 7000 läsare
Hemsida : www.fkg.se

Annonsbokning :
Nils-Erik Wickman
Tel: 0733-62 50 85
n.wickman@ad4you.se

Prislista/utgivningsplan annonser 2019

Senaste numren av Fordonskomponenten

Fordonskomponenten 2018