10 april, 2018

FKG vill lyfta näringspolitiken inför valet!

Sätt näringspolitiken framsätet! Den uppmaningen riktas till våra riksdagspolitiker från Fordonskomponentgruppens vd Fredrik Sidahl och ordförande Per-Ewe Wendel i ett debattinlägg. De är oroliga att de basala näringspolitiska frågorna nedprioriteras av riksdagspartierna till förmån för mer publika frågor.

Därför vill de båda debattörerna från FKG att svenska politiker ska lyssna den tyska kanslern Angel Merkels utspel på den allra senaste kongressen för CDU – det är på näringsdepartementet som förutsättningarna för framtida välfärdsskapande tillväxt ges förutsättningarna.
I sig berömmer de den sittande regeringens satsningar på bland annat industrikansler, innovationsråd samt nationella strategier för export och nyindustrialisering.
Men de tycker att satsningarna parkerats på tomgång i och med den starka nationella konjunkturen.

– Det är inom den högförädlande industrin som en insatt krona förädlas till tio eller fler. Det är kronor som ligger till grund för skatter som moms, bolagsskatt samt skatter på inkomst och kapital. Därför vill vi se ett ”superdepartement” för att lyfta näringspolitiska frågorna. Det kan även vara på sin plats vilka frågor som behandlas inom vilket riksdagsutskott. Med vårt förslag vill vi toppa det svenska exportlaget, säger Fredrik Sidahl.

FKG har som mål att det inrättas nationella strategier för strategiskt viktiga och innovationsdrivande, förädlande och högteknologiska industrisektorer som transportmedel och försvar, IT och telekom samt läkemedel och life science. Kring dessa ska akademi, myndigheter och näringsliv samverka och inte minst samarbeta i rådsform. Dessa ska inte vara politiskt ledda utan ledas av personer som engageras utifrån näringslivsmeriter.
– I sig är det inget nytt krav från FKG:s sida, eftersom vi vill se en nationell fordonsstrategi, Automotive 2045, för att kunna ställa om fordonsindustrin till hållbar mobilitet och hållbara transportsystem. Vi har en grundsyn som vilar på en ”Nollvision för förlorade industrijobb”, säger Fredrik Sidahl.

Vidare vill FKG se att frågor rörande skatt, utbildning, kompetenstillförsel, utveckling, ”skills”, riskkapital, SME-företag samt frihandel läggs i samma korg.
Frågorna bör rymmas på ett ministerium – tidigare föreslagna superdepartement – bemannat med en närings- och innovationsminister, en industriminister, en arbetsmarknads- och kompetensminister samt en handelsminister. Allt för att trygga en framtida, hållbar och välfärdsgrundande tillväxt genom ett konkurrenskraftigt näringsliv.

– Tony Blair och hans New Labour tidigare har varit en inspirationskälla för många svenska politiker, nu bör Angela Merkels insikter om näringslivet betydelse bli en ny, avslutar Fredrik Sidahl.

För ytterligare information, kontakta Fredrik Sidahl, 0706-80 59 53