24 april, 2018

Per-Ewe Wendel omvald som ordförande för FKG

Per-Ewe Wendel, 67, har för femte gången omvalts som ordförande för leverantörsorganisationen FKG, Fordonskomponentgruppen.
Valet av Wendel var enhälligt på branschorganisationens ordinarie föreningsstämma 18 april och i anslutning till FKG:s årligt återkommande ”Automotive Strategy Seminar 2018”.

– Jag är naturligtvis glad över omvalet och inte minst stolt över att få leda en så progressiv branschorganisation som FKG. En organisation som både är en mötesplats och en röst i det offentliga samtalet åt en industrisektor med 70 000 anställda och en årlig omsättning på 160 miljarder kronor enbart i Sverige, säger Per-Wendel med anledning av omvalet.

FKG kan se tillbaka på ännu ett intensivt verksamhetsår. Under 2017 var, inte helt oväntat, Stora Leverantörsdagen i Göteborg och det årliga strategiseminariet i Stockholm två höjdpunkter. Även FKG:s kvinnliga nätverk ”Kvinnan i leverantörsindustrin” har under året växt både i betydelse och som mötesplats. Vidare har FKG genomfört ett antal arrangemang med inriktning på dels internationalisering (export och import), dels forskning och utveckling genom deltagande i det strategiska fordonsforskningsprogrammet FFI.

Under FKG:s vd:s, Fredrik Sidahl, ledning har FKG blivit en tung lobbyorganisation och frekvent röst i det offentliga samtalet. Under 2017 togs frågan om betalningstider i näringslivet i mål. I nästan 10 år har FKG varit pådrivande i frågan. Vidare har regelbundna kontakter med näringsdepartementet förekommit. FKG:s övergripande mål är att Sverige ska få en nationellt sammanhållen fordonsindustriell strategi med körriktningen inställd på 2045.

– Därför försöker vi få våra politiker att tala mer om de näringspolitiska frågorna inför valet. Vi ber dem att lyssna till den tyska kanslern, Angela Merkel, när hon klargör sambanden mellan ekonomisk tillväxt – en stark industri – och välfärd, berättar Per-Ewe Wendel.

Under 2017 hade FKG XXX betalande medlemmar.

Styrelsen för FKG består av:
Per-Ewe Wendel, tidigare vd och koncernchef Plastal Industrier, ordförande
Ledamöter är:
Christina Holgerson, VBG Group
Hans Sjöström, SKF
Ann-Christin Paul, PP Polymer
Linda Nyqvist-Evenrud, Kongsberg
Birgitta Öjmertz, Swerea IVF
Cecilia Schülen, HRM EDAG Engineering
Mats Bohman, Autoliv Sverige
Stefan Ottosson, NordiQ Group
Fredrik Sidahl, vd FKG
Adjungerad är:
Esko Hakamäki, SSAB Europé

Bild: Per-Ewe Wendel, ordförande FKG

För ytterligare information, kontakta Per-Ewe Wendel 0706-34 67 63 eller Fredrik Sidahl, vd FKG, 0706-80 59