29 maj, 2017

Pressmeddelande FKG 170529

Pressinformation från Fordonskomponentgruppen, FKG:

 Experter förordar FKG:s förslag inom betalningstider

 67 000 nya jobb om betalningstiderna i näringslivet normaliseras till räntelagens 30 dagar netto. Enbart inom leverantörsindustrin skulle 3 miljarder kronor i räntor frigöras årligen för investeringar.

Fordonskomponentgruppens förslag om att koppla en uppförandekod till kravet på hållbarhetsredovisning för större – börsnoterade och publika – bolag kan vara nyckeln till att lösa problemen med allt längre betalningstider i näringslivet. Därför är det glädjande att allt fler bransch- och intresseorganisationer ställer sig bakom förslaget som är ett alternativ till lagstiftning.

 Nya European Payment Report 2017 från Intrum Justitia, är ingen smickrande läsning för svenskt vidkommande – Sverige går i fel riktning. Enligt den europeiska studien ökar allt fler större svenska företag pressen på små- och medelstora företag att acceptera längre betalningstider.

– Att de små företagen tvingas att agera bank till storföretagen ligger som en våt yllefilt över jobbskapande och tillväxt, menar Fredrik Sidahl, vd för leverantörsorganisationen Fordonskomponentgruppen, FKG.

– Om dagens SME-företag ska kunna utvecklas till morgondagens storföretag måste kapital frigöras för att kunna driva denna tillväxt, cash is king och en nödvändighet för expansion, innovation och andra investeringar, fortsätter han.

Enligt FKG är det cirka 1600 aktiebolag, börsnoterade och publika aktiebolag, som skulle beröras direkt av deras förslag om att i den obligatoriska hållbarhetsredovisningen uppge att man följer uppförandekoden för betalningstider och därmed tar både socialt och ekonomiskt ansvar genom att betala i tid. Men även om stora flertalet företag inte omfattas själva kravet, kommer de att följa koden eftersom den kommer att uppfattas som gängse, praxis, menar FKG.

– Arbetet med att finna en alternativ, frivillig, lösning till hård lagstiftning pågår som bäst och inom kort ska ett slutgiltigt alternativ ligga framme, berättar, Fredrik Sidahl som ingår i den sektorsammansatta arbetsgruppen som arbetar med en uppförandekod med forne Metall-basen Göran Johnsson som regeringens samordnare.

I  gruppen ingår även Svenskt Näringsliv, Företagarna, SINF, ALMEGA, Teknik & Designföretagen, FAR med flera.

Ansvarig minister, närings- och innovationsminister Mikael Damberg, ser allvarligt på de allt längre betalningstiderna inom näringslivet, där framför allt större industriföretag utnyttjar sin dominerande ställning. Detta genom att diktera betalningsvillkoren mot sina leverantörer. Något som kan strida mot konkurrenslagstiftningen.

– Han, Mikael Damberg, är angelägen om att finna en lösning. Helst vill han att parterna ska komma överens utan lagstiftning innan semestern. Det är där som en uppförandekod speciellt avseende betalningstider kommer in, berättar Fredrik Sidahl.

Han berättar vidare att FKG:s förslag som presenterades redan i höstas om att koppla uppförandekoden till kravet på att större bolag från och med i år även ska lämna en hållbarhetsredovisning, utöver den lagstadgade årsredovisningen, är den mest möjliga vägen för att undvika lagstiftning. Deltagarna i den sektorsammansatta arbetsgruppen ställer sig bakom det.

FKG:s tanke är att bolaget i sin hållbarhetsredovisning i en speciell punkt uppger att det följer uppförandekoden avseende betalningar i näringslivet.

Vidare diskuteras möjligheten att skapa någon form av löpande statistik – index – avseende utvecklingen inom betalningstider som FAR, Föreningen Auktoriserade Revisorer ansvarar för. Motsvarande finns redan i Storbritannien.

– Det är ett beredningsarbete som kan leda till en möjlig frivillig lösning, likväl kan det komma fram till att lagstiftning är den enda vägen för att komma tillrätta med problemen, säger Fredrik och tillägger att utgångspunkten för alla resonemang är räntelagens 30 dagar netto som betalningstid för en faktura.

– Betalningstider toppar FKG:s agenda på medlemmarnas begäran. Att få betalt inom rimlig tid är avgörande för dem för att kunna betala hyra, lön, arbetsgivaravgifter, moms och andra skatter, avslutar Fredrik Sidahl, FKG.

För ytterligare information, kontakta Fredrik Sidahl, 0706-80 59 53 eller fredrik.sidahl@fkg.se

Pressmeddelande 170529