Inzile AB Orgnr. 556907-0070

Besöksadress:

LUCERNAVÄGEN 10
59350 Västervik

Tel: +46 490 19999

E-mail:
info@inzile.com

Postadress:

BOX 55
59321 Västervik

Hemsida:

inzile.com

Kontaktperson:
Ragnar Åhgren
E-post: ragnar.ahgren@inzile.com
Tel: +46 733 568989

Information

Om företaget:

Fordonstillverkare.

Utveckling och produktion av elfordon inom segmentet arbetsfordon.

Exempel på produkter:

Fordonstillverkare - elfordon

Medlem i FKG

Antal anställda:
4 st
Resultat:
-3190 tkr
Soliditet:
16.64%
Nyckeltalen hämtas via AllaBolag.se. Senast uppdaterat: 22/02 2018
Ovanstående nyckeltal avser koncernens redovisning vid förekommande fall.