Deloitte AB Orgnr. 556271-5309

Besöksadress:

REHNSGATAN 11
11357 Stockholm

Kontaktperson:
Alexander Strandberg
E-post: astrandberg@deloitte.se
Tel: +46 768 27 73 41

Information

FKG Branschgrupp:
Om företaget:

Deloitte är varumärket under vilket tiotusentals specialister i oberoende firmor världen över levererar tjänster inom revision, redovisning, riskhantering, skatterådgivning, förvärv, samgåenden och avyttringar, consulting samt finansiell rapportering. Alla firmor är medlemmar av Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), en brittisk juridisk person.

Exempel på produkter:

Bolaget skall bedriva revision och annan verksamhet som är förenlig med godkända och auktoriserade revisorers yrkesutövning samt därmed förenlig verksamhet.

Medlem i FKG

Antal anställda:
1215 st
Omsättning:
2440727 tkr
Resultat:
347542 tkr
Soliditet:
44.85%
Nyckeltalen hämtas via AllaBolag.se. Senast uppdaterat: 27/08 2018
Ovanstående nyckeltal avser koncernens redovisning vid förekommande fall.