Deloitte AB Orgnr. 556271-5309

Kontaktperson:
Alexander Strandberg
E-post: astrandberg@deloitte.se
Tel: +46 768 27 73 41

Information

FKG Branschgrupp:
Om företaget:

Deloitte är varumärket under vilket tiotusentals specialister i oberoende firmor världen över levererar tjänster inom revision, redovisning, riskhantering, skatterådgivning, förvärv, samgåenden och avyttringar, consulting samt finansiell rapportering. Alla firmor är medlemmar av Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), en brittisk juridisk person.

Exempel på produkter:

Bolaget skall bedriva revision och annan verksamhet som är förenlig med godkända och auktoriserade revisorers yrkesutövning samt därmed förenlig verksamhet.

Medlem i FKG

Antal anställda:
1200 st
Omsättning:
2 440 000 tkr
Nyckeltalen hämtas via AllaBolag.se.
Ovanstående nyckeltal avser koncernens redovisning vid förekommande fall.