Gimic AB Orgnr. 559141-6846

Besöksadress:

SATURNUSVÄGEN 44
35264 Växjö

Tel: +46 735 34 53 19

E-mail:
marcus.nilsson@gimic.se

Postadress:

SATURNUSVÄGEN 44
35264 Växjö

Hemsida:

gimic.se

Kontaktperson:
Marcus Nilsson
E-post: marcus.nilsson@gimic.se
Tel: +46 735 34 53 19

Information

Om företaget:

Kognitiva kameror för tillverkningsindustrin

Exempel på produkter:

Kognitiva kameror

Medlem i FKG

Nyckeltalen hämtas via AllaBolag.se. Senast uppdaterat: 27/08 2018
Ovanstående nyckeltal avser koncernens redovisning vid förekommande fall.