Activities

Aug 29
29 Augusti 2018

Jämställdhets Workshop TransMission [Read more]

Sep 04
04 September 2018

Digitaliseringskurs – ur ett kvinnligt perspektiv [Read more]

Sep 11
11 September 2018 - 13 September 2018

Go Global Tyskland Digitalisering – Kvinnan i Leverantörsindustrin [Read more]

Sep 13
13 September 2018

Automation & Robotisering inom fordonsindustrin [Read more]

Sep 20
20 September 2018

Kvinnan i Leverantörsindustrin – träff på kvd bil [Read more]

Okt 24
24 Oktober 2018 - 25 Oktober 2018

SLD2018 – An Industry in Transformation [Read more]