fordonsindustri.jpg

Fordonsindustrin

Svensk fordonsindustri är en mycket viktig del av svenskt näringsliv. Den genererar en halv miljon arbetstillfällen varav cirka 136 400 är direkt sysselsatta. 82 400 av dem hittar vi i leverantörsleden vilket utgör nästan 30% av Sveriges verkstadsindustri.

Totalt beräknar man att den svenska fordonsindustrins export är värd 180 miljarder vilket motsvarar 12% av Sveriges totala export. Sett internationellt är Sverige också ett unikt land, som trots sin blygsamma storlek har tre fordonstillverkare som på många sätt är ledande, både inom tillverkning och utveckling – Scania, Volvo Lastvagnar och Volvo Personvagnar.

Drygt 350 underleverantörer inom fordonsindustrin representeras av den skandinaviska branschorganisationen FKG – Fordonskomponentgruppen.