Fordonsindustrin

Svensk fordonsindustri är en mycket viktig del av svenskt näringsliv. Den genererar en halv miljon arbetstillfällen varav cirka 136 400 är direkt sysselsatta. 82 400 av dem hittar vi i leverantörsleden vilket utgör nästan 30% av Sveriges verkstadsindustri.

Totalt beräknar man att den svenska fordonsindustrins export är värd 180 miljarder vilket motsvarar 12% av Sveriges totala export. Sett internationellt är Sverige också ett unikt land, som trots sin blygsamma storlek har tre fordonstillverkare som på många sätt är ledande, både inom tillverkning och utveckling – Scania, Volvo Lastvagnar och Volvo Personvagnar.

Drygt 350 underleverantörer inom fordonsindustrin representeras av den skandinaviska branschorganisationen FKG – Fordonskomponentgruppen.