Dialogmöte

Stadssekreterare Håkan Ekengren (C) talar på Stora Leverantörsdagen 2013

Ekengren talar 2