Näringsdepartementet 140429

FKGs sista (?) möte före valet med Näring blev som vanligt ett mycket bra och konstruktivt möte. Våra huvudfrågor:

  • Vägvisaren, FKGs egen branschbarometer som sammantaget pekar på en fortsatt försiktigt positiv framtid för branschen
  • Problematiken och det ohållbara med köparens krav på lång kredit
  • Leverantörernas inställning till VW budet på Scania

 

Hela presentationen i mappen. Protokoll kommer senare