Forskning och Tillväxtstöd för Leverantörsföretag i Sverige

“Många parter har bidragit till fordonsindustrins globala framgångar. Det handlar om utbildningar, forskning, skickliga underleverantörer och ledande tillverkare. FFI är ett bra exempel på hur parterna kan samverka för att stärka det svenska fordonsklustret inför framtiden”. Leif Östling, VD, Scania.

FFI, Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin som gemensamt finansierar forsknings, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat & Miljö samt Säkerhet. FKG med svensk leverantörsindustri är en av de fyra industriparter som går in och hjälper till med fordonsindustrins del.

420 000 000 kr om året i stöd för utveckling

Företag, akademi och forskningsinstitut kan alla initiera och delta i projekt. Projektansökningar granskas med hjälp av oberoende expertis utifrån bedömningskriterier, hur projektet kan bidra till programmets mål, kvalitet hos projektförslaget, sökandes förmåga att genomföra det samt strategin för att nyttiggöra och sprida resultat.

FKG hjälper dig med din ansökan – läs mer här

 

Tillväxtverket

Leverantörsprogram för fordonsindustrin 2013-2015

Leverantörsprogrammet för fordonsindustrin syftar till att stärka fordonsunderleverantörernas internationella konkurrenskraft. Programmet är förnärvarande stängt!

Tillväxtverkets Affärsutvecklings­checkar för både utveckling och internationalisering, klicka här

 

FKG är även aktiva på en rad olika forskningsarenor

SAFER, fordons- och trafiksäkerhetscentrum, är ett nav för forskning gällande fordons- och trafiksäkerhet i verklig trafikmiljö. Verksamheten bidrar med nya säkerhetssystem och lösningar för att minimera skador och olyckor i trafiken. Gränslös forskning för att rädda liv helt enkelt.

Svenskt hybridfordonscentrum (SHC) är en organisation med målet att utveckla och optimera teknik för enerilagring och framdrivning av hybridmotorer. Visionen är att SHC ska vara en av de internationellt ledande centrumen för forskning och utveckling av hållbara hybridmotorer.

Innovatum Teknikpark fungerar som en brygga mellan forskning och näringsliv. På projektarenan drivs samarbetsprojekt inom produktionsteknik, audiovisuell teknik samt energi- och miljöteknik. Konceptet är egentligen väldigt enkelt, genom att förena ingenjörer, entreprenörer, forskare och studenter skapar man en arena full med energi och olika kompetenser.

Lindholmen Science Park är ett forskningskluster som erbjuder näringsliv, högskola och samhälle en internationell utvecklingsmiljö med tillgång till ett värdefullt nätverk. Det har visat sig fungera mycket bra och resulterat i framgångsrika samarbeten och innovationer, både i och utanför fordonsbranschen.

 

FKG KONTAKTPERSONER FFI-PROGRAMMET

Leif Ohlsson. Mobiltelefon +46 705 834 333  leif.ohlsson@fkg.se

Kurt Myhr. Mobiltelefon +46 730 216 302  kurt.myhr@fkg.se

Peter Bryntesson. Mobiltelefon +46 709 666 708  peter.bryntesson@fkg.se

hemsidan ffi o tvv bild