FFI Programmet (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation)

FFI är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat & Miljö samt Säkerhet. Bakgrunden är att utvecklingen inom vägtransporter och svensk fordonsindustri har stor betydelse för tillväxt.

Satsningen innebär FoU verksamhet för cirka 1 miljard kronor per år varav de offentliga medlen utgör hälften.

För närvarande finns fem programområden samt strategiska satsningar.

Länk till FFI – Klicka här

Rapporter FFI

Nya inbjudningar (FFI centralt - att söka ur!)

Projekt Förslag - one pagers (idéer från FFI Parter - söker medsökande)