FFI-Programmet (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation)

FFI bild

FFI är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat & Miljö samt Säkerhet. Bakgrunden är att utvecklingen inom vägtransporter och svensk fordonsindustri har stor betydelse för tillväxt.

Under 2015 startades 76 projekt och leverantörer deltog i 44 (58%) av dessa. I 8 (11%) fall var leverantörer sökande. I flera andra fall så lät leverantören ett institut sköta ansökningsprocessen och det förenklar därmed projektadministrationen.

Ca 75 olika leverantörs företag deltar i dessa projekt. I pengar så satsar leverantörerna ca 126 Msek i egna medel och erhåller ca 76 Msek från staten.

Ovanstående visar att det finns goda möjligheter att delta I FFI för leverantörer.

Vi på FKG hjälper er gärna om ni har idéer eller frågor om FFI. Ring oss gärna.

Den totala projektbudgeten är ca en miljard per år där den egna finansieringen uppgår till något mer än hälften. Programmet är öppet för leverantörsföretag verksamma i fordonsindustrin där Små och Medelstora företag särskilt välkomnas.

De tre huvudmålen för FFI-arbetet är: Trafiksäkerhet – Miljö – Konkurrenskraft

Fem programområden samt strategiska satsningar:

FFI är öppet för alla leverantörsföretag – komponenttillverkare och tjänsteföretag. Projekten är varierande där det gemensamma syftet i grunden – stärkt svensk konkurrenskraft. Projekten kan ske i samarbete med fordonstillverkare, akademi eller enbart leverantörsföretag. Man kan även söka för eget projekt. Små och medelstora företag (SME) är särskilt välkomna att söka medfinansiering av statliga FFI-medel. För SME-företag kan den statliga finansieringsgraden uppgå till 75 procent.

Vi på FKG är bemannade för att hjälpa dig, rent praktiskt och rådgivande med att söka utvecklingsmedel!

Länk till FFI hemsidan på Vinnova – Klicka här

Länk till genoförda FFI-projekt Klicka här

Kontaktpersoner, klicka här och skrolla längst ned på sedan

Rapporter FFI

Nyheter FFI

Nya inbjudningar (FFI centralt - att söka ur!)

Projekt Förslag - one pagers (idéer från FFI Parter - söker medsökande)