FFI-Programmet (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation)

FFI bild

FFI är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat & Miljö samt Säkerhet. Bakgrunden är att utvecklingen inom vägtransporter och svensk fordonsindustri har stor betydelse för tillväxt.

Kontakta oss för mer info om hur du kan få hjälp med riskdelning och stöd för Era idéer. Kontaktpersoner är:

  • Peter Bryntesson      peter.bryntesson@flg.se      telefon:0709-66 67 08
  • Leif Ohlsson              leif.ohlsson@fkg.se             telefon:070-583 43 33
  • Kurt Myhr                  kurt.myhr@fkg.se                telefon:0730-21 63 02

Den totala projektbudgeten är ca 900 miljoner per år där den egna finansieringen uppgår till något mer än hälften. Programmet är öppet för leverantörsföretag verksamma i fordonsindustrin där Små och Medelstora företag särskilt välkomnas.

De tre huvudmålen för FFI-arbetet är: Trafiksäkerhet – Miljö – Konkurrenskraft

Fem programområden samt strategiska satsningar:

FFI är öppet för alla leverantörsföretag – komponenttillverkare och tjänsteföretag. Projekten är varierande där det gemensamma syftet i grunden – stärkt svensk konkurrenskraft. Projekten kan ske i samarbete med fordonstillverkare, akademi eller enbart leverantörsföretag. Man kan även söka för eget projekt. Små och medelstora företag (SME) är särskilt välkomna att söka medfinansiering av statliga FFI-medel. För SME-företag kan den statliga finansieringsgraden uppgå till 75 procent.

De 4 megatrenderna

Fordonsindustrin håller på att ställa om och flytta fokus från fordon till mobilitet. De 4 fokusområdena är:

  • Självkörande fordon
  • Elektrifierade fordon
  • Uppkopplade fordon
  • Nya ägarmodeller och nya affärsområden

Är ni intresserade av hur ni påverkas av detta så kontakta Peter Bryntesson på peter.bryntesson@fkg.se eller ring 0709-66 67 08

 

Rapporter FFI

Nyheter FFI

Nya inbjudningar (FFI centralt - att söka ur!)

Projekt Förslag - one pagers (idéer från FFI Parter - söker medsökande)