Slutrapport: Tillväxtverkets Leverantörsprogram

Leverantörsprogram för fordonsindustrin 2013-2015 – programmet är nu stängt

Leverantörsprogrammet för fordonsindustrin syftar till att stärka fordonsunderleverantörernas internationella konkurrenskraft

Varför fanns det här stödet?

I juni 2013 gav regeringen Tillväxtverket i uppdrag att utforma och fortsatt genomföra insatser för leverantörsföretag inom fordonsindustrin. Det nya programmet går under namnet Leverantörsprogrammet för fordonsindustrin och kan i princip ses som en förlängning av det tidigare programmet Utvecklingsprogram för leverantörsföretag inom fordonsindustrin som löpt under åren 2006 – 2013.

Syfte och inriktning är detsamma som tidigare, det vill säga att stärka fordonsunderleverantörernas internationella konkurrenskraft genom att stödja insatser inom:

  • produktutveckling
  • internationalisering
  • strategisk utveckling

Programmet omfattar även genomförande av vissa analyser gällande fordonsindustrins utveckling. Dessa hanteras av Branschföreningen Fordonskomponentgruppen (FKG) och är inte en del av den aktuella ansökningsomgången.

  • Alla projekt ska vara genomförda och slutrapporterade senast 2015-09-30. Avrapportering samt utvärdering se nedan

TVV logga

Slutrapport Program för utveckling av leverantörsföretag inom fordonsindustrin 2013-2014/2015. N2013/3179/FIN