Genomförda seminarier

FKG genomför seminarier där ämnet är dagsaktuellt. När våra seminarier är stödfinansierade från Tillväxtverket lägger vi rapporten under denna flik. Presentationer – se fliken Presentationer

Talare Karlstad

FKG och Setterwalls Kina seminarie 140318

Seminarier 2014 EFTERMARKNAD

Seminarier 2013

Mini Seminariet 8 oktober, 2013