Go Global (se även Go Global under medlemssidorna)

IMG_0049

Go Global är FKGs benämning på alla av staten delvis finansierade projekt för att öka svenska företags närvaro globalt. Normal så finansieras resorna genom ett statligt stöd för alla arrangemang och deltagarna finansierar sin resa och uppehälle.

För ytterligare information kring genomförda resor, se även Go Global under medlemssidorna

GoGlobal logga