Auto VAZ oktober 2013

Rapport kommer. FKG beskrev den svenska leverantörsindustrin under två dagar i seminarier och vid direkta möten. Bilden (foto Auto VAZ) visar FKGs Fredrik Sidahl samt FKGs konsult för den Ryska marknaden, Per Olof Egli (uppd. 131021)

MingelSeminariet fler