Go Global Brasilien 2014

Go Global Brasilien mars 2014.

Brasilien är sedan länge en viktig bas för svensk industri. De flesta större och medelstora svenska industriföretagen har omfattande verksamhet i landet, vissa sedan början av 1900-talet. Antalet svenska dotterbolag uppgår till över 220, antalet sysselsatta till över 50 000 och den sammanlagda omsättningen till över 100 bSEK.  São Paulo omnämns ofta som Sveriges näst viktigaste industriella nav. Brasilens roll i världsekonomin ökar och utvecklingen har varit särskilt gynnsam under de senaste 25 åren, både politiskt, socialt och ekonomiskt. Även om en viss avmattning ägt rum de allra senaste åren är Brasilen är idag en stabil och kraftigt växande ekonomi och Sverige har genom sina stora investeringar i landet spelat en väsentlig roll i denna utveckling. Brasiliens beslut nyligen att köpa JAS Gripen kommer att innebära att samarbetet inom industri och FoU mellan Sverige och Brasilien kommer att ytterligare intensifieras.

Scania och AB Volvo har båda höga marknadsandelar för tunga lastvagnar och bussar i landet och dessutom en betydande export från Brasilien. Båda de svenska lastbilstillverkarna har varit mycket framgångsrika och lönsamma och tillsammans har de en dominerande ställning inom tunga transporter. Existerande regelverk, bl.a. för lokal finansiering, innebär att den lokala integrationen är mycket hög (> 60%) vilket medfört att många större leverantörer redan är etablerade i Brasilien.  Det finns dock fortfarande stort utrymme för tillväxt och många mindre och medelstora leverantörsföretag har ännu inte tagit steget mot en etablering i landet.

Scanias samarbete med VW/MAN är av särskilt intresse eftersom VW volymmässigt är den största LV-tillverkaren i landet. Ni som var med på Stora Leverantörsdagen hade tillfälle att lyssna till Scanias inköpschef Andrea Fuder som betonade vikten av att skandinaviska underleverantörer är närvarande i de länder där Scania har produktion.

Go Global Brasilien genomfördes 25 mars – 1 april.  Programmet omfattade besök på Scania och Volvo, MAN/VW, DAF och Daimler Benz samt möten med vår brasilianska systerorganisation Sindipeças och utvalda underleverantörer.

Information från GO GLOBAL Brasilien 2014 samt information om Automec och Southpartners erbjudande framgår av bilagor. Hemsidan uppdateras kontinuerligt 

IMG_0389

Information Go Global

Blandade presentationer från besöken i Brasilien

Brasilien - presentationer från seminariet

Parana och Brasilien

Video klipp