Go Global UK, 2015 Presentationer och rapporter

Under 2015 januari kommer FKG att genomföra ett GO Global-projekt i UK. Vi har fått finansiering från Tillväxtverket så att deltagarnas kostnader begränsas till egen tid plus resor och uppehälle.

Planeringen av resorna har påbörjats och inleddes med ett förberedande välbesökt seminarium i samband med Stora Leverantörsdagen. 

Englands fordonsindustri var totalt uträknad för 15 år sedan. För ca 10 år sedan insåg man att en fungerande fordonsindustri fungerar som lokomotiv för industrin och är en förutsättning för dynamisk industriell utveckling, inte minst betr. R&D. Man tog då ett strategiskt beslut och skapade, med bred parlamentarisk uppslutning, institutioner med uppgift att målmedvetet stödja och utveckla fordonsindustrion – Industry Forum och Automotive Council med permanenta deltagare från industrin, politiken samt utbildningssystemet och akademin.

Nu har denna satsning givit synnerligen positiva resultat som det finns goda skäl att ta lärdom av. Under de senaste åren har den brittiska fordonstillverkningen ökat medan den har stora problem i de flesta andra länder som tidigare varit ledande. OEM-industrin med 7 tillverkningsställen växer kraftigt. 60 bSEK har investerats under de sista 2 åren och fordonsproduktionen uppgick under 2012 till 1,58 m fordon.  Men bara en tredjedel av komponenterna kommer från UK.  Bristen på lokaltillverkade komponenter beräknas till 30 bSEK.  Ni som var med på Stora Leverantörsdagen fick en god redogörelse av UK Trade & Investment för de möjligheter som finnsför etablering av verksamhet i UK och till strategiska samarbeten med brittiska leverantörer. De gap som identifierats framgår av bilaga.

 

 

Go Global UK 2015

Presentationer & Rapporter