Go Market

global-studies

Go Market är samlingsnamnet för marknadsaktiviteter som planeras och genomförs av FKG samarbetspartners.

Aktiviteterna ko-ordineras av respektive samarbetespartner och är inte stödfinansierat av något av statens utvecklingsprogram.