NAF & ODETTE ”Nätverk för Affärsutveckling i Försörjningskedjan”

Vad är Odette?Tillvaxtverket_300px

Att Odette finns hänger ihop med den omfattande användningen av datorer inom fordonsindustrin. I stort sett all information om produkterna är digitaliserad, samma gäller administration, logistik, tillverkning m.m. Mängden och komplexiteten i den information som kommuniceras har för länge sedan passerat gränsen för vad som kan hanteras utan avancerat IT-stöd.

En fordonstillverkare samverkar med tusentals leverantörer och andra partners. Med hänsyn till det stora antalet inblandade parter skulle det bli kaos om var och en hade ett eget sätt att utbyta information elektroniskt. Således behövs gemensamma överenskommelser och standarder för att det ska fungera och en del av dessa utvecklas och underhålls av Odette.

Standardisering

Odette Sweden organiserar medverkan från medlemsföretagen i utveckling och underhåll av nedan nämnda standarder samt tillhandahåller tillhörande publikationer på den nordiska marknaden.

I stort sett allt utbyte av affärsinformation inom fordonsindustrin baseras på informationsstandarder (EDI) från Odette, till stor del framtagna i globalt samarbete:

o   Prognos-, plan- och avropsinformation

o   Avisering

o   E-fakturering

o   Meddelanden för specifika logistiska processer

o   Filöverföringsprotokoll och säker kommunikation över Internet

o   Godsmärkning och produktmärkning med streckkoder och 2D-symboler

o   RFID (Radio Frequency Identification)

Odette och NAF är finansierat av Tillväxtverket

Logo-Odette