Automotive Strategy Seminar 190411

Electrification drives the future

Vår mobilitet och våra transportsystem står inför ett paradigmskifte med ny teknik och nya affärsmodeller drivna av krav på hållbarhet och anpassning till en ökad urbanisering.