Automotive Strategy Seminar 160428

Banner strategy 2016

FKGs strategiseminarium för fordonsindustrin 2016 – Tillväxt genom produktutveckling, forskning och innovation

28 april 2016 i Stockholm

(Vilka megatrender påverkar fordonsleverantörernas affärsinriktning och behov av investeringar inom produktutveckling och FoU fram till 2030?

  • Vad innebär teknikskiftet inom uppkoppling, elektronik och mjukvara för medelstora tillverkande fordonsleverantörerna i Skandinavien? Hur ska vi agera för att öka vår konkurrenskraft genom digitalisering?
  • Hur kommer marknaderna för lastvagns- och personbilssidan att förändras ur ett svenskt perspektiv?
  • Hur omsätter man innovation till resultat och ökad konkurrenskraft – i praktiken? Hur blir ett företag verkligt innovationsledande?
  • Vilka är de politiska förutsättningarna för forskning, utveckling och innovation inom fordonsindustrin?

Seminariet riktar sig i första hand till VD, styrelse och ledningsgrupp hos de svenska leverantörerna.

Syftet är att stötta företagen i strategiarbetet genom att ge dem en god överblick över den senaste utvecklingen i branschen, de långsiktiga trenderna, och fördjupning inom viktiga områden för att öka sin konkurrenskraft – denna gång kring produktutveckling och innovation. Under en dag samlar FKG några av de främsta managementkonsulterna, företagen och universiteten kring de senaste rönen. Talarna arbetar dagligen inom ett stort antal av branschens företag globalt och genomför också studier för att kunna stötta företagen i att vara väl positionerade inför framtiden – och inte minst hur det går till i praktiken.

Bild deltagare