Seminarie med tema Lättvikt Karlstad 2015

Plattan i mattan för svensk fordonsindustri!

Här möts världens största fordonstillverkare

Seminariet genomförs mitt i världsarrangemanget Rally Sweden. Det är en del av det svenska WRC-rallyts Biz Week, där svensk fordonsindustri får möjligheten att möta några av värl­dens största personbilstillverkare.

Hela fordonsindustrin är välkommen!

Seminariet vänder sig till biltillverkare, stora och små leverantörsföretag, stål-, plast-och andra materialtillverkare, samt teknikkonsulter och personer på universitet/högskola eller institut verk­samma inom forskning och utveckling med inriktning på nya material i fordon.

På seminariet beskriver Clepa, Vinnova och Chalmers hur Horisont 2020, FFI och EU:s grafen-projekt kan skapa nya affärsmöjligheter för ditt företag.

rally

Bild tagen på Shake down sträckan i Råda.