Digital personalhandbok – ESMP Digital Mediepartner

Digitalisera Er Personalhandbok! Detta är ett utmärkt verktyg för att informera alla medarbetare om företagets vision, mål, riktlinjer och arbetssätt.

En personalhandbok med företagets policys, tillbudsrapportering, egenkontroll eller andra typer av formulär som kan laddas ner på mobilen i en webbapplikation. Vi utgår ifrån en generell grundmall som innehåller textförslag och generella förklaringar till de många olika begreppen som ryms inom de olika ämnen en personalhandbok omfattar. De dokument, policys och annat som redan finns i de olika bolagen införlivas i denna grundmall. Vi ser även över dessa policys och kommer med tips och råd för eventuella kompletteringar, policys ingår kostnadsfritt.

FÖRMÅNLIGT ERBJUDANDE TILL ER MEDLEMMAR! Nu har vi på FKG tecknat ett avtal med ESMP Digital Mediepartner AB gällande en Digital Personalhandbok. Ta chansen att digitalisera era personalpärmar samt samla ihop allt som era medarbetare behöver komma åt på ett och samma ställe. Vi har förhandlat till oss en rabatt på 50%.

Uppstartkostnad: Ord. Pris: 19 900 kr –Vårt FKG pris: 9 900 kr

Månadsavgift: Ord. pris: 995 kr –Vårt FKG pris: 495 kr

Vid intresse kontakta ESMP Digital Mediepartner AB. Tfn: 0768-64 30 95, 0721-98 30 07

support@exposweden.se www.digitalpersonalhandbok.se