Hôtel Eggers

Hôtel Eggers

Hôtel Eggers är ett anrikt fullservicehotell beläget på Drottningtorget i centrala Göteborg.  Bara några steg från Göteborgs centralstation, flygbussar och kollektivtrafik. Bakom den klassiska fasaden döljer sig vackra hotellmiljöer som ger hotellet en alldeles speciell charm.  Här finns 69 rymliga hotellrum, 4 möteslokaler där den största har plats för 50 personer.  Hotellet är miljöcertifierat genom Svanen. Under senare tid har hotellrum, lobby och restaurang genomgått en omsorgsfull renovering.
Bokning görs på telefon +46 (0)031-333 44 40 och referera till FKG alt. via länken Fordonskomponentgruppen AB där era priser är laddade.
Kontaktperson: Janne Billing, jan.billing@arkenhotell.com, Tel: 0707-88 70 53

Hôtel Eggers, Drottningtorget 2–4, 411 03 Göteborg | Tel: +46 31-333 44 40 | www.hoteleggers.se | info@hoteleggers.se
Välkommen!