FKG Fokus och Arbetsgrupper

Denna verksamhet är under utveckling. Vi planerar att starta upp arbetet och fokusgrupper för att hjälpa dig i din verksamhet.

Första grupp en startar upp är ”Juristrådet” (i Clepas organisation heter liknande grupp Legal Advisory Group) – klicka på underrubriken på hemsidan

Grupperna är enbart öppna för FKG medlemmar

Clepas arbetsgrupp hittar du här