Juristrådet

Under arbete. I bifogad fil finner du utkastet till arbetsgruppen. Juridik och förståelse samt möjlighet att generellt diskutera och lär är efterfrågat. Allt måste dock göra på ett sätt så att vi inte utsetter oss för något regelbrott mot EUs konkurrenslagstiftning.

FKG ansvarar för gruppen och Settervalls leder

 

Logga Setterwalls