Kort o Gott

Jag fortsätter att skriva mitt veckobrev – Kort o Gott. Det är en viktig kanal för att skapa kontakt med medlemsföretagen och få feedback på FKGs arbete. Årets veckobrev finner du i mappen och tidigare år finns lagrade under respektive år.

Notera att det inte är några ”skönlitterära” alster – skriver snabbt mina egna tankar blandat med fakta