RISE & SWEREA

I den här fliken kommer vi att lägga information från våra olika institut. På ett institut kan du bedriva projekt i institutens lokal eller fråga om råd och få hjälp från komptenta personer och avdelningar. Instituten förfogar också över en mängd olika provningsriggar.

Det är två grupperingar som du kan vända dig till, RISE och Swerea

Swerea loggaRISE logga